Choď na obsah Choď na menu
 


Herný plán Drink Gallery

2. 1. 2009

Pravidlá platné pre turnaje v Drink Gallery

 

Základným pravidlom je pravidlo FAIR PLAY. Všetky spory sa hráči snažia riešiť prednostne vzájomnou dohodou. Riešenie problémov treťou osobou sa považuje až za krajné riešenie, keď pokusy o vzájomnú dohodu zlyhali.

1.         Hrá sa „301- double out“. V prípade, že ani jeden z hráčov neukončí v stanovenom počte kôl hru doublom, rozhoduje hod na stred.!!!!!!!!!!

2.         Šípka zapichnutá do akejkoľvek časti terča sa z terča nevyberá. Výnimkou je absolútny stred v hodnote 50 bodov.

Ak sa hráčovi pri pokuse šípka do terča nezapichne, má možnosť opravy ďalšou šípkou(max.3). Ak sa prvému hráčovi do terča šípka zapichne, ale po hodení šípky súperom z terča vypadne, rozhod na stred sa opakuje v opačnom poradí hráčov. Ak hráči hodia svoje šípky a obe sú v rovnakej vzdialenosti od stredu, rozhod na stred sa opakuje v opačnom poradí hráčov.

3.         Hráč je po výzve rozhodcu povinný dostaviť sa na hraciu plochu do dvoch minút. V opačnom prípade má rozhodca právo kontumovať zápas v jeho neprospech

4.         Hráči, ktorí sú vyzvaní k hre majú pred začiatkom hry  možnosť hodiť na terč tri šípky.  

5.         Počas hry platí pravidlo, že prístroj zastáva úlohu rozhodcu. Akékoľvek skóre zapísané prístrojom platí.Výnimkou je víťazná šípka (správny double).!!!!!!!!!!

6.        Hráči počas zápasu hádžu na terč z vyznačeného priestoru pričom si dodržiavanie tohto pravidla vzájomne kontrolujú. Ak sa zistí takéto porušenie pravidiel, dôjde k napomenutiu hráča. Po druhom napomenutí dochádza k diskvalifikácii hráča.

7.       Počas celého turnaja platí zákaz úmyselne poškodzovať hrací automat. V prípade, že hráč tento zákaz poruší má rozhodca právo hráča okamžite vylúčiť z hry.

8.         V prípade, že hráčovi počas hry vypadne šípka z ruky na zem, nepovažuje sa to za hod. Hráč má možnosť hádzať šípkou na terč.

9.         Ak hráč pri hre hodí šípku na terč a terč mu hodnotu neodpočíta, hráč nemá možnosť opakovať hod.

10.       V prípade akejkoľvek nesprávnej úpravy skóre súperom má možnosť poškodený hráč žiadať o nastavenie správneho skóre.

 

V Drink Gallery, dňa 2.1.2009